Финансиране по Оперативна програма Иновации и Конкурентноспособност

Фирма Ай Кю Логистик с търговска марка Евростилл получи финансиране по Оперативна програма Иновации и Конкурентноспособност, с главна цел: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, BG16RFOP002-2.077-0660.

Още новини