На дата 18.04.2023г. АЙ КЮ ЛОГИСТИК ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1068-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост” .

Наименование на проектното предложение: „Технологична модернизация в предприятието“ на обща стойност 449 000.00 лв.

Основната цел:

Основната цел на проектното предложение съответства абсолютно точно с целта на процедурата, а именно: повишаване ефективността на производствените процеси, постигне на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на предприятието-кандидат, което ще допринесе за разширяване на производствения капацитет на съществуващия стопански обектна на АЙ КЮ ЛОГИСТИК" ООД чрез инвестиция в нови материални активи и технологии.

Начало на проекта: 18.04.2023г.
Край на проекта: 18.04.2024г.

Още новини