COVID-19

Уважаеми клиенти,
Ай Кю Логистик ООД, с търговска марка Евростилл е компания, която се грижи както за своите служители и техните семейства, така и за клиентите и партньорите си.  Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложено от опасността от разпространение на COVID-19 работим при засилени санитарно-хигиенни условия. Наша грижа е да осигурим спокойна и сигурна обстановка и да сведем до минимум риска за нашите клиенти и служители, като за целта въведохме и спазваме следните предпазни мерки:

1. На всички служители е направен извънреден инструктаж за предотвратяване на разпространението на COVID-19.
2. На служителите са осигурени предпазни маски и ръкавици.
3. Дезинфекция и почистване се извършват редовно на територията на завода, администрацията, офиса и шоурума. Подсигурени са дезинфектанти за ръце и за работните плотове в търговските зали и във всички останали помещения на Евростилл.
5. Допускат се до 2-ма клиента в шоурумите ни и са поставени информационни табели, която съветва посетителите да спазват 2 m дистанция.
6. На всички служители се мери температурата преди започване на работния ден.

Още новини