ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 

Обща информация От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.  Ай Кю Логистик ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование Ай Кю Логистик ООД с търговска марка Eurostill

ЕИК/БУЛСТАТ : 202849552

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Емилиян Станев №2А

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Емилиян Станев №2А

Данни за кореспонденция: гр. София, 1407, ул. Вили Казасян №1, вх. А  

E-mail: c_stojanova@eurostill.bg

GSM: 0894 65 24 51

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Чл. 1.

 (1) Ай Кю Логистик ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на информация за предлаганите от фирмата продукти и услуги, и по-конкретно въз основа на следното: Изрично получено съгласие от Вас като потенциален клиент;

(2) Ай Кю Логистик ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ай Кю Логистик ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти услуги за следните цели: отговор на ваши запитвания получени чрез формите за запитване на нашия уеб сайт. статистически цели; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в продуктите, препоръки за подобряване на използването на продуктите, нови и обновени продукти и др. подобряване и индивидуализиране на продукти и услуги чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас; (2) Ай Кю Логистик ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. (3) При обработването и съхранението на личните данни, Ай Кю Логистик ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Ай Кю Логистик ООД? Чл. 3. (1) Ай Кю Логистик ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до потенциални клиенти, които се отнасят до подобрения или промени в продуктите и услугите предлагани от фирмата; Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

(2) Ай Кю Логистик ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

 Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта между Ай Кю Логистик ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Ай Кю Логистик ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Ай Кю Логистик ООД събира данни за използвания IP адрес. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

(3) Ай Кю Логистик ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 (4) Личните данни са събрани от Ай Кю Логистик ООД от лицата, за които се отнасят.

 (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Ай Кю Логистик ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Ай Кю Логистик  ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Ай Кю Логистик ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл или чрез искане в свободен текст.

(2) Ай Кю Логистик може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Ай Кю Логистик ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)  Ай Кю Логистик ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Ай Кю Логистик ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Ай Кю Логистик ООД.

Право на изтриване  

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Ай Кю Логистик ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Ай Кю Логистик ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Ай Кю Логистик ООД; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Ай Кю Логистик ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Ай Кю Логистик ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Ай Кю Логистик ООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Ай Кю Логистик ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Ай Кю Логистик ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Ай Кю Логистик ООД с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Ай Кю Логистик ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ай Кю Логистик ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Ай Кю Логистик ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако  Ай Кю Логистик ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) Ай Кю Логистик ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети лица.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита