AQUA-ОТКЪМ МОКРОТО ПОМЕЩЕНИЕ

Профил:

Каса:

Покритие: Декоративно фолио / Релефно декоративно фолио / Alkor

  • Нормално отваряне-ляво / дясно