AQUA-ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА МОКРОТО ПОМЕЩЕНИЕ

Профил:

Каса:

Покритие:

  • Нормално отваряне-ляво / дясно