System Schüco ASS 80 FD.HI

Системата за врати тип „хармоника” ASS 80 FD.HI е високо топлоизолирана конструкция със стойност Uw < 1,3 W/m2K. Тя убеждава с тесните си видими ширини и голямото си видово многообразие. Основни характеристики на SCHÜCO алуминиеви системи за плъзгане:


• Малки видими ширини 112 мм

• Строителна дълбочина 80 мм

• Красив дизайн със закръглени профилни ъгли

• С възможност за интеграция в тях на отварящи се крила на прозорци AWS 70 BS.HI

• Интеграция на средно уплътнение в касата, две нива на уплътнение в крилото, както и изолация във фалца на стъклото

• Голямо многообразие

• С възможност за отваряне на елементите навън, навътре, наляво или надясно.

• Голямо цветово многообразие, също така възможност за различно оцветяване отвън и отвътре

• Безпрагово решение