GEALAN СЕРИЯ KUBUS

KUBUS - Модерни PVC системи за прозорци и врати. Квадратни и почти невидими.


Размерът на системета за комбинацията рамка/ крило и делител  е 100мм. Делителят и частите на статичната рамка имат една и съща видима ширина, което създава симетрия и естетичен вид. 

Продължителна 100мм зрителна линия, интегрирана в площта на делителя. 


СЕМПЛОСТ В ДИЗАЙНА 

Системата GEALAN-KUBUS® определя ново течение в дизайна на винилови прозорци в архитектурата. Тя предлага широки просторни стъкла за повече светлина, прозрачност и по – голяма свобода в проектирането . Изключителна топлоизолация е осъществена благодарение на напълнени с пяна профилни камери.

Системата GEALAN-KUBUS® също е впечатляваща от функционална гледна точка, преди всичко по отношение на лесното почистване. В геометрията на профила е обърнато специално внимание на гладките контури в рамката. Рамковият ограничител няма уплътнение, а извитото централно куполно уплътнението е интегрирано в рамката.